Sterisk effekt

(Omdirigerad från Steriskt hindrade)

Sterisk effekt är ett kemiskt fenomen som uppstår då närliggande gruppers elektronmoln repellerar varandra. Något förenklat kan man säga att det beror på att atomer eller atomgrupper är i vägen för varandra.

Steriskt hinder innebär att en reaktion går långsammare eller helt förhindras på grund av steriska effekter.

Ett exempel på steriskt hinder är skillnaden i reaktionshastighet för primärt, sekundärt respektive tertiärt kol i en SN2-reaktion. Den extra kolatomen på ett sekundärt kol jämfört med ett primärt gör att nukleofilen får svårare att få tillträde, och reaktionen går således långsammare; den extra kolatomen på ett tertiärt kol jämfört med ett sekundärt gör att reaktionen sällan sker alls.[1]

KällorRedigera

  1. ^ ”Comparing the SN1 and SN2 Reactions — Master Organic Chemistry” (på en-US). www.masterorganicchemistry.com. https://www.masterorganicchemistry.com/2012/08/08/comparing-the-sn1-and-sn2-reactions/. Läst 31 augusti 2018.