Stereografisk projektion är en form av avbildningar av punkter på en sfärs yta till punkter i ett plan.

Geometrisk konstruktion av stereografisk projektion.
Norra hemisfären i stereografisk projektion.

Definition redigera

Antag att   är en sfär,   en punkt och   är ett plan i rummet sådana att de i något ON - system har representationen  ,   , samt  . Den stereografiska projektionen   definieras av att  , och   ligger i linje.

Egenskaper redigera

Den stereografiska projektionen är bijektiv.

Tillämpningar redigera

Inom grafteorin kan den stereografiska projektionen användas för att visa att en färgning av en sfär inducerar en färgning av planet, och, på grund av att den stereografiska projektionen är bijektiv, att en färgning av planet inducerar en färgning av en sfär.