Stenestads kyrka är en kyrkobyggnad i Stenestad tillhörande Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift. Den är Skånes högst belägna kyrka, 188 meter över havet.

Stenestads kyrka
Kyrka
Stenestads kyrka i april 2011
Stenestads kyrka i april 2011
Land Sverige Sverige
Län Skåne län
Ort Stenestad
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Lunds stift
Församling Kågeröd-Röstånga församling
Koordinater 56°3′12″N 13°5′47″Ö / 56.05333°N 13.09639°Ö / 56.05333; 13.09639
Invigd 1100-talet
Bebyggelse-
registret
21300000004089
Invändigt kyrkan i april 2007
Invändigt kyrkan i april 2007

KyrkobyggnadenRedigera

Kyrkan uppfördes under sent 1100-tal, eller kanske snarare runt 1200, i obearbetad eller kluven gråsten, samt hörnkedjor av sandsten. Den bestod ursprungligen av en absid, kor och ett långhus, samt med ingångar på norra och södra sidan. Från början var endast absiden försedd med ett valv. Resten av kyrkan hade trätak. På södra långhussidan ses i putsen fortfarande rester efter den ursprungliga ingångsdörren som igenmurades på 1800-talet när västtornet uppfördes och ingången istället lades i den västra tornmuren. Den ursprungliga nordliga ingången kan ha murats igen redan under senmedeltiden.

Den ursprungliga kyrkan hade i långhusets södra och norra sidor var sitt högt sittande fönster. Deras omfattningar består av räfflat tegel, en teknik som blev vanlig först omkring 1200, och därav dateringen av kyrkan.

Den ursprungliga kyrkans kor och långhus täcktes under medeltiden av valv. I koret finns ett kryssvalv, så också i den västra delen av långhuset. Skillnader i valvprofilerna i dessa två valv kanske indikerar att korvalvet förts upp lite tidigare. Mellan dessa två kryssvalv finns ett valv i form av ett för Skåne relativt ovanligt stjärnvalv. I dagsläget är valvet täckt av tjock puts varför endast de yttersta delarna av valvets många valvribbor är synliga. Möjligen kan valvens tjocka puts dölja medeltida valvmålningar.

Kyrktornet i rundbågestil och med trappgavlar, tillkom 1848 och är en skapelse av professor Carl Georg Brunius från Lund. Samtidigt revs vapenhuset som låg på södra sidan och som uppförts under senmedeltiden. Tornet ersatte en senmedeltida klockstapel som stod på kyrkogården sydost om kyrkobyggnaden. Även altarringen, altarets träkors, väggen bakom altaret, bänkinredningen och predikstolen tillskrivs Brunius.

InventarierRedigera

  • Det äldsta inventariet är en dopfunt från 11-1200-talet av sandsten med en enkel rundbågefris. Funten täcks av ett dopfat av mässing från 1600-talet med en reliefbild i botten föreställande Bebådelsen.
  • Inne i långhuset förvaras en av kyrkans klockor, ursprungligen från 1496 men omgjuten 1754.
  • I tornrummet (vapenhuset) står en offerstock från 1700-talet kvar.
  • I kyrkan har tidigare stått en större madonnabild från mitten av 1200-talet. Skulpturen finns i dag på Historiska museet i Stockholm (SHM 25300:1)

OrgelRedigera

Manual I Manual II Pedal Koppel
Principal 8´ Rörflöjt 8´ Subbas 16´ I/P
Gamba 8' Salicional 8' II/P
Oktava 4' II/I
I 4'/I
II 16'/I
II 4'/I

GalleriRedigera

ReferenserRedigera

Tryckta källorRedigera

  • Liepe, Lena: Den medeltida träskulpturen i Skåne. Lund, 1995.
  • Lunds stift i ord och bild. Stockholm, 1947.
  • Rosborn, Sven: Krämarekapellet i Malmö. Malmö fornminnesförenings årsbok, 1978.
  • Simonsson, Kristina: Stenestad kyrka; Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning, Lund 2015-06-26. Tillgänglig som pdf.
  • Tore Johansson, red (1988). Inventarium över svenska orglar: 1988:I, Lunds stift. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784 

WebbkällorRedigera