Stearinsyra eller oktadekansyra (CH3(CH2)16COOH eller C17H35COOH) är en mättad fettsyra med 18 kolatomer. Salter och estrar av stearinsyra får suffixet stearat. Stearinsyra ingår tillsammans med palmitinsyra i stearin, som används för ljustillverkning. Den är också en organisk syra.

  • E-nummer E 570 (Dit alla ogrenade och mättade fettsyror hör)
  • INCI-namn Stearic acid
Stearinsyra

Stearinsyra
Systematiskt namnoktadekansyra
Kemisk formelC18H36O2
Molmassa284,48 g/mol
CAS-nummer57-11-4
Egenskaper
Löslighet (vatten)0,0029 g/l (20 °C)
Smältpunkt68,8 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits