Öppna huvudmenyn
Övernattningshus med torvtak. I bakgrunden kokhus med agtak

Den här artikeln handlar om järnåldersgården Stavgard. För fornlämningsområdet, se Stavgard.

Stavgard är en järnåldersgård och lägerskola belägen i fornlämningsområdet Stavgard nära havsviken Bandelunda i Burs sockenGotlands östra kust. Verksamheten bedrivs av den ideella Föreningen Stavgard.[1]

Fyndet av Stavarskatten 1975 blev början till lägerskolan Stavgard som försöker ge skolbarn en föreställning om hur livet på järnåldern kunde te sig. Järnåldershus har rekonstruerats, dels med tak av torv, dels med tak av ag. Skolbarn kommer hit i maj-juni och augusti-september. I en smedja kan barnen få prova på smide. De kan också få tillverka lerkrukor som bränns i en ugn på platsen. Mottot för verksamheten är ”göra – lära – förstå”. Under sommaren är järnåldersgården öppen för besökare.

Från gården utgår en ca 3 km lång vandringsled som leder till flera fasta fornlämningar i närområdet.

GalleriRedigera

ReferenserRedigera