En statistisk modell är en uppsättning av matematiska ekvationer som i form av stokastiska variabler och deras sannolikhetsfördelningar beskriver beteendet hos ett studerat objekt.

Uttryckt i matematiska termer är en statistisk modell ofta tänkt som ett par där betecknar antalet möjliga observationer, och den uppsättning möjliga utfall som dessa kan ge.

Se ävenRedigera