Öppna huvudmenyn

Statens skola för vuxna är det tidigare namnet på en distansutbildningsskola i Sverige.

Statens skola för vuxna i Norrköping (SSVN) startades år 1956 och Statens skola för vuxna i Härnösand (SSVH) år 1962.

År 2002 ändrade den namn till Nationellt centrum för flexibelt lärande, vilken sedan lades ner 2007.