Statens servicecenter

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Statens servicecenter är en svensk myndighet under Finansdepartementet, som inrättades 2012 för att förmedla administrativa tjänster åt andra myndigheter. Drygt hälften av myndigheterna under regeringen har överenskommelse med Statens servicecenter. Några av dessa är Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och länsstyrelserna[1]. Syftet med verksamheten är att bidra till en effektivare statsförvaltning genom att erbjuda övriga statliga myndigheter administrativa tjänster inom framförallt ekonomi, lön- och konsultrelaterade tjänster. Den 1 juni 2019 tog Statens servicecenter över ansvaret för de statliga servicekontoren i hela landet, vilka förmedlar tjänster åt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Under 2021 infördes Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst på alla statliga servicekontor.[2] 2020 hade servicekontoren cirka 2,4 miljoner besök.

Statens servicecenter
DepartementFinansdepartementet
Ansvarigt statsrådErik Slottner
SäteGävle
Organisationsnr202100-6453
Inrättad2012
GeneraldirektörÅsa Lindh
Antal anställdaCirka 1 400
InstruktionSFS 2012:208 - Instruktion för Statens servicecenter
Webbplatswww.statenssc.se

Statens servicecenter är aktiva i samarbetsforum som på olika sätt utvecklar och bidrar till en effektivare hantering av tjänster inom kärnkompetensområdet. För att säkerställa kompetensförsörjning medverkar Statens servicecenter även i olika utbildningsforum och erbjuder praktikplatser.

Myndigheten är från 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorn ekonomisk säkerhet.[3]

Lokala statliga servicekontorRedigera

År 2018 gav regeringen uppdrag till Statens servicecenter att förbereda en samlad organisation för statlig lokal service. Ett samverkansprojekt inleddes med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Statens servicecenter påbörjade också ett samarbete med Arbetsförmedlingen för Genomföra Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet på Statens servicecenters servicekontor över hela landet med start 2020.[4] Statens servicecenter öppnade 2020 servicekontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele som ett led i att öka den statliga närvaron över hela landet.[5][6] Senare har regeringen beslutat öppna ytterligare 28 servicekontor.

Fråga om upphandlingsskadeavgiftRedigera

I maj 2013 krävde Konkurrensverket Statens servicecenter på sammanlagt 1,5 miljoner kronor för två direktupphandlingar som enligt Konkurrensverket stred mot lagen om offentlig upphandling. Det sammanlagda värdet av de båda berörda avtalen uppgick till omkring 20 miljoner kronor. Upphandlingarna gällde organisationsutveckling och personal som krävdes för att myndigheten skulle hinna starta denna snabbt. Den första av de båda upphandlingarna gjordes sommaren 2012 av Servicecenterutredningen strax före Statens servicecenters bildande gemom avropning från ett ramavtal som regeringskansliet tecknat och som gällde mellan 2007 och 2011[7]. Den andra upphandlingen utgjordes av att Statens servicecenter förlängde konsultuppdragen utredningen hade avropat.[8]. Konkurrensverket menade att det inte var tillåtet att avropa från ett utgånget ramavtal, att Statens servicecenter inte ingick i den grupp av myndigheter som var berättigade att avropa från ramavtalet i fråga samt att Statens servicecenter inte borde kunna vara bundna till avtal som tecknats av Servicecenterutredningen före myndigheten grundande.[7]

Båda målen om upphandlingsskadeavgifter avgjordes av Förvaltningsrätten i Falun i juli 2014. Statens servicecenter friades vad gällde den direktupphandling som avropats av Servicecenterutredningen. I det andra målet ansåg domstolen att omständigheterna var så förmildrande att Konkurrensverkets krav på upphandlingsskadeavgift halverades till 350 000 kronor[8]. I augusti 2014 överklagade Konkurrensverket domen till Kammarrätten i Sundsvall[9]. I juli 2015 avslog Kammarrätten i Sundsvall Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift.[10].

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Om oss”. Statens servicecenter. Arkiverad från originalet den 4 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160304205322/http://www.statenssc.se/OmOss/Sidor/default.aspx. Läst 23 april 2014. 
  2. ^ ”Nu finns Arbetsförmedlingens kundtorg på alla statliga servicekontor”. Statens servicecenter. 1 december 2021. https://www.statenssc.se/omstatensservicecenter/press/pressmeddelanden/nyhetsarkiv/nufinnsarbetsformedlingenskundtorgpaallastatligaservicekontor.20633.html. Läst 2 december 2021. 
  3. ^ 1b § förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter och 18, 23 §§ bilaga 1-2 förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap
  4. ^ ”Arbetsförmedlingen säkrar sin service i hela landet”. www.statenssc.se. https://www.statenssc.se/omstatensservicecenter/press/pressmeddelanden/nyhetsarkiv/arbetsformedlingensakrarsinserviceihelalandet.4457.html. Läst 5 juni 2020. 
  5. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (10 september 2019). ”Nya servicekontor öppnar”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/nya-servicekontor-oppnar/. Läst 5 juni 2020. 
  6. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (25 mars 2020). ”En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/03/en-utvecklad-organisation-for-lokal-statlig-service--delredovisning-avseende-lampliga-platser. Läst 5 juni 2020. 
  7. ^ [a b] Konkurrensverket (2013-05-24). ”Statens servicecenter krävs på böter för otillåtna direktupphandlingar” (på svenska). Pressmeddelande. Läst 2015-07-13.
  8. ^ [a b] Statens servicecenter (2014-07-31). ”I huvudsak bifall i dom om upphandlingskadeavgift” (på svenska). Pressmeddelande. Läst 2015-07-13. Arkiverad från originalet den 2015-07-14.
  9. ^ Konkurrensverket (2014-08-18). ”Konkurrensverket överklagar dom mot Statens servicecenter” (på svenska). Pressmeddelande. Läst 2015-07-13.
  10. ^ Statens servicecenter (2014-07-08). ”Bifall i kammarrätten i dom om upphandlingsskadeavgift” (på svenska). Pressmeddelande. Läst 2015-07-13. Arkiverad från originalet den 2015-07-13.

Externa länkarRedigera