För den svenska myndigheten, se Riksrevisionen.

Statens revisionsverk (SRV, finska: Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV) är en finländsk myndighet med uppgift att granska lagligheten av och ändamålsenligheten i statsfinanserna samt iakttagandet av statsbudgeten. Revisionsverket är en oavhängig myndighet under Riksdagen.[1]

Revisionsverket har rätt att granska bland annat statliga myndigheter, affärsverk och fonder, bolag i vilka staten har röstmajoritet eller liknande ställning, samfund som får understöd av staten samt banker som sköter statens betalningsrörelse.[1] Bland de granskade finns bland annat parti- och valfinansieringen.[2] Granskningsberättelsen skickas till kännedom och åtgärder till den granskade, till berört ministerium, till Finansministeriet och till Riksdagens revisionsutskott. Revisionsverket skickar också sin verksamhetsberättelse till riksdagen.[1]

Externa länkarRedigera

KällorRedigera