Statens råd för kärnavfallsfrågor

Kärnavfallsrådet eller Statens råd för kärnavfalllsfrågor är en tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen om slutförvaring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt om avställning och rivning av kärntekniska anläggningar. Rådet är även en kunskapsresurs för dem som arbetar med slutförvarsfrågan samt politiker och massmedier.

HistorikRedigera

KASAM eller Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor bildades 1985 för att representera oberoende sakkunskap inom områden som är av betydelse för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall, samt ge regeringen råd i dessa frågor. Rådet var knutet till myndigheten Statens kärnbränslenämnd (SKN), och hade också som uppgift att redovisa kunskapsläget inom området, granska kärnkraftindustrins forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram samt att anordna seminarier.

Rådet fick 1992 en mer fristående ställning som kommitté genom att regeringen beslutade om direktiv,[1] och fick namnet Statens råd för kärnavfallsfrågor även om namnet KASAM användes parallellt.

2007 ändrades namnet KASAM till Kärnavfallsrådet, medan Statens råd för kärnavfallsfrågor fortfarande (2018) är det formella namnet. 2009 kom tilläggdirektivet 2009:31[2] som ersatte direktivet från 1992. Rådet har sedan 2018 ett nytt tilläggsdirektiv 2018:18.[3]

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera