Statens centrum för arkitektur och design

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Statens centrum för arkitektur och design, även Arkitektur- och designcentrum eller ArkDes och tidigare Arkitekturmuseet, är ett svenskt centralmuseum för arkitektur och design.

Statens centrum för arkitektur och design
DepartementKulturdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef, med insynsråd
KommunStockholm
MyndighetschefKieran Long 2017–
InstruktionSFS 2013:71

Museet ligger på Skeppsholmen i Stockholm i två byggnader som är sammanbyggda med Moderna Museet. Museet, som arbetar med byggnadskonst, samhällsplanering och formgivning, är en statlig förvaltningsmyndighet och sorterar under Kulturdepartementet. ArkDes håller stängt för ombyggnation sedan den 28 augusti 2023. Museet öppnar igen den 14 juni 2024.

Historik Redigera

Arkitekturmuseet bildades 1962 på initiativ av Sveriges Arkitekters Riksförbund som en privat stiftelse. Det förstatligades 1978 och öppnade 1966 i lokaler i tidigare Sjökarteverkets byggnad på Skeppsholmen i Stockholm. Det invigdes i sina nuvarande lokaler i februari 1998.

Museets ansvar utvidgas till att omfatta andra designområden 2009.

År 2013 beslutade regeringen om namnbyte till Statens centrum för arkitektur och design.

Byggnaderna Redigera

Museet har sina lokaler i två byggnader, dels i flottans exercishus ritat av Fredrik Blom, dels i en nybyggnad uppförd 1994–1997 efter ritningar av den spanske arkitekten Rafael Moneo, vilken samtidigt ritade nya Moderna Museet. I gamla exercishuset finns museets utställningar. I nybyggnaden i funktionalistisk stil inryms kansli, bibliotek, arkiv och verkstäder. Denna byggnad fick Kasper Salin-priset 1998.

Verksamheten Redigera

Museet har en permanent utställning och olika tillfälliga temautställningar. I permanentutställningen visas bland annat arkitektur i Sverige genom tiden genom modeller, fotografier och historiska föremål. I samlingarna finns ritningar, modeller och fotografier av omkring 600 arkitekters verk. I museets bibliotek finns facktidskrifter från 1930-talet till idag och över 24 000 böcker. Museet förvaltar Einar Mattssons stiftelse för bygg- och fastighetsteknisk forskning.

En årligen återkommande, och av allmänheten uppskattad evenemang, är tävlingen Pepparkakshus som arrangeras kring juletid. Här får båda vuxna och barn, amatörer och proffs lämna sina skapelser byggda av pepparkakor, godis och sockerkristyr. Bara fantasin sätter gränser. De tävlande delas in i tre kategorier: "Arkitekter, formgivare och bagare", "Upp till 12 år" och "Alla andra som bakar". I varje kategori utses en vinnare av en jury. Det finns även "Publikens pris" där alla bidrag bedöms av allmänheten.[1]

Förslag 2015 om framtida omorganisation Redigera

Den av regeringen utsedda utredningsmannen Christer Larsson föreslog i sin utredning Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, framlagd i oktober 2015, att museet skulle ombildas till en myndighet för utveckla och driva en politik för arkitektur, form och design, med arbetsnamnet Myndigheten för gestaltad livsmiljö.[2] Enligt förslaget skulle samlingarna överföras till ett befintligt statligt finansierat museum och det ombildade ArkDes utställningsverksamhet upphöra.

Regeringen meddelade dock i april 2016 att museets verksamhet skulle fortsätta med samma inriktning som tidigare.

Fotogalleri Redigera

Överintendenter Redigera

Referenser Redigera

Vidare läsning Redigera

Externa länkar Redigera