Statens biografbyrå var till och med 2010 en statlig förvaltningsmyndighet som sorterade under Kulturdepartementet. Till myndigheten var knutna två rådgivande organ, statens filmgranskningsråd och statens barnfilmnämnd.[1] Biografbyrån hade i uppgift att granska om framställningen i en film eller ett videogram skulle godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Myndigheten skulle också utöva tillsyn över efterlevnaden av vissa lagbestämmelser, bland annat i brottsbalken, och föra register över videogramdistributörer.[2] Film var den enda konstformen i Sverige som förhandsgranskades av en statlig myndighet.

Statens biografbyrå
DepartementKulturdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-1041
MyndighetschefDirektör
InstruktionSFS 2007:1182
RegleringsbrevFör budgetåret 2010

Framställningen i en film skulle vara granskad och godkänd av Statens biografbyrå, innan den fick visas vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning.[3] Framställningen i en film eller en del därav fick inte godkännas för visning, om händelserna skildrades på sådant sätt och i sådant sammanhang att framställningen "kan verka förråande".[4] Framställningen fick inte godkännas för visning för barn under sju år, under elva år eller under femton år, om den kunde vålla barn i den aktuella åldersgruppen psykisk skada.[5]

Statens biografbyrå var världens äldsta filmcensurorgan fram till nedläggandet vid årsskiftet 2010/2011, instiftad 1911. Byråns syfte var till en början att klippa bort de delar i en film som ansågs vara obehaglig, moraliskt stötande och sätta åldersgränser.

ÅldersgränserRedigera

 
Censurkort för Vilgot Sjömans film 491.

Gränsen för att få se vuxenfilm gick vid 15 år. År 1959 infördes gränsen "från 11 år" och 1978 tillkom "från 7 år". År 1991 infördes ledsagarregeln som innebar att 7- och 11-årsgränserna kunde bortses ifrån ifall barnet ifråga hade sällskap av en vuxen, en person över arton år. Femtonårsgränsen gällde dock som tidigare,[6] men justerades 2017 så att också den gränsen inkluderades i ledsagarregeln.[7] Efter 1996 rådde ett principbeslut att inte längre klippa bort scener eller förbjuda filmer. I stället syftade verksamheten helt till att bestämma åldersgränserna.[8] Det finns dock filmer som fått scener bortklippta efter 1996.[9]

I en utredning 2009 (SOU 2009:51) föreslogs att vuxencensuren avskaffas, med innebörden att filmer som distributören väljer att inte låta granska automatiskt får åldersgränsen 18 år. Om distributören vill ha en lägre åldersgräns måste filmen dock granskas, föreslog utredningen.[10] Den 2 december 2010 beslutade riksdagen att avskaffa filmcensuren från och med den 1 januari 2011.[11]

Statens biografbyrå avvecklades och ersattes av den nya myndigheten Statens medieråd den 1 januari 2011.[12]

ReferenserRedigera

FotnoterRedigera

 1. ^ Betänkande 2009, s. 47, 49.
 2. ^ 1 § förordningen (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå.
 3. ^ 1 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram.
 4. ^ 4 § lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram.
 5. ^ 5 § lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram.
 6. ^ Blomkvist, Mårten. ”Censuren - så kom den till” (pdf). Svenska filminstitutet. http://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmens-forsta-ar/filmens_forsta_ar_censuren.pdf. Läst 4 oktober 2017. 
 7. ^ Nu får barn gå på 15-årsfilm på bio”. Göteborgsposten. 1 mars 2017. http://www.gp.se/kultur/nu-f%C3%A5r-barn-g%C3%A5-p%C3%A5-15-%C3%A5rsfilm-p%C3%A5-bio-1.4177865. Läst 23 mars 2018. 
 8. ^ Agebäck Ann Katrin, red (2002) (pdf). Tillsammans: erfarenheter av regeln om vuxenmedverkan på biograf. Våldsskildringsrådets skriftserie, 1102-447X ; 27. Stockholm: Våldsskildringsrådet. sid. 9ff, 27. Libris 8398549. https://statensmedierad.se/download/18.6cd9b89d14fefd0c4f596138/1443177786524/Nr-27-Tillsammans.pdf 
 9. ^ Nilsson, Torgny (10 juni 2009). ”Snipp snipp, kända klipp”. Helsingborgs Dagblad. https://www.hd.se/2009-06-10/snipp-snipp-kanda-klipp. Läst 1 oktober 2017. 
 10. ^ Betänkande 2009, s. 55.
 11. ^ Filmcensuren avskaffas Arkiverad 25 oktober 2011 hämtat från the Wayback Machine. Sydsvenskan, 3 december 2010
 12. ^ Ny mediemyndighet bildas, Statens medieråd Arkiverad 14 mars 2012 hämtat från the Wayback Machine. Kulturdepartementet, 10 juni 2010

KällorRedigera

Externa länkarRedigera