Standardpoäng (z) är en bearbetning av råpoängen (x) i ett statistiskt material med utgångspunkt från materialets medelvärde (μ) och standardavvikelse (σ) enligt formeln:

Standardpoäng bildar på detta sätt ett material med medelvärdet 0 och standardavvikelsen 1.

Se ävenRedigera