Staffangymnasiet

gymnasieskola i Söderhamns kommun

Staffangymnasiet, Staffanskolan, är en gymnasieskola i Söderhamns kommun. På gymnasiet finns 12 nationella program samt individuella programmet. Staffangymnasiet har totalt omkring 800 elever och omkring 105 medarbetare.[1]

Staffangymnasiet
Söderhamns högre allmänna läroverk 1952–1966
Söderhamns (sam)realskola 1905–1952,
med kommunalt gymnasium från 1912
lägre allmänt läroverk 1879–1905
lägre elementarskola 1860–1878
Staffangymnasiet 1.jpg
SkoltypGymnasieskola
Läroverk före 1966
OrtSöderhamn
LänGävleborgs län
LandSverige Sverige
Grundad1861
Antal elever800
Antal lärare105
WebbplatsStaffangymnasiet

Historik redigera

År 1807 omtalas den "publiqua pædagogien", vilken kan anses vara ursprunget till den högre undervisningen i Söderhamn. I en skrivelse till domkapitlet 1849 framhöll staden nödvändigheten av en utvidgning av denna läroanstalt, nu även kallad Lägre apologiskolan, vilken då endast hade en lärare. År 1860 biföll riksdagen skolans utökning till ett treklassigt lägre elementarläroverk en rektor och två adjunkter[2]. Lokalfrågan fick sin lösning året därpå, då staden med stöd av privata donationer kunde börja uppföra en ny läroverksbyggnad.

Den nya skolan, belägen vid Norrtullsgatan i centrala Söderhamn, uppfördes 1861-64 efter ritningar av Johan Erik Söderlund. Invigningen ägde rum 29 augusti 1864. Skolan var då endast öppen för pojkar (flickläroverket i staden tillkom 1875). Skolans namn var från 1879 Söderhamns lägre allmänt läroverk[3] Under perioden 1874–1910 var Julius Centerwall rektor samtidigt som elevantalet ökade kraftigt.

Läroverket om- och tillbyggdes 1904–09 efter ritningar av Axel Lindegren och efter senare ombyggnader har skolan numera exteriört prägel av 1920- och 30-talet. Från 1905 var skolan en realskola (från 1926 samrealskola)[4] med kommunalt gymnasium från 1912.

Skolana ombildades 1952 till Söderhamns högre allmänna läroverk[5]. 1966 kommunaliserades skolan och fick då namnet Staffanskolan (efter Hälsinglands apostel, den helige Staffan). Studentexamen gavs från 1916 till 1968 och realexamen från omkring 1908 till mitten/slutet av 1960-talet.[6]

Skollokaler idag redigera

I dag har en del program lokaler i två närliggande byggnader, medan Byggprogrammet, Fordonsprogrammet och Industriprogrammet samt delvis Individuella programmet finns på Flygstaden, cirka 5 kilometer från centrum. Den gamla delen av skolan, det så kallade A-huset är sedan hösten 2021 under renovering.

Staffangymnasiets elevkår redigera

Staffangymnasiet har en aktiv elevkår, ansluten till Sveriges elevkårer. Bland annat arrangerar elevkåren temadagar, poängjakter, utklädseldagar och andra aktiviteter som eleverna kan delta i. Elevkårens emblem är en blå enhörning. 2021 består styrelsen av ordförande Smilla Löfstrand.

Rektorer redigera

Galleri redigera

Källor redigera

  • Kulturhistoriska byggnader i Söderhamn, Stadsarkitektkontoret, Söderhamns kommun (1995), sid 17.

Noter redigera

Externa länkar redigera