Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Stadsbyggnadskontoret är en fackförvaltning inom Stockholms stad. Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden.[1] Stadsbyggnadskontoret leds av dess stadsbyggnadsdirektör, och stadsbyggnadsnämnden leds av stadsbyggnadsborgarrådet.

Stadsbyggnadskontoret, Fyrkanten, Tekniska nämndhuset

HistorikRedigera

Enligt byggnadsstadgan från 1874 skulle uppsikten över byggandet i städerna skötas av en byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden i Stockholm bildades 1875. Stadsbyggnadskontoret bildades 1955 och lyder under idag under stadsbyggnadsnämnden. Kontoret återfinns i Tekniska nämndhuset vid Fleminggatan 4, och har ansvar för detaljplan och planprocessen samt handlägger bygglovs- och bygganmälningsärenden. Kontoret har dessutom hand om stadsmätning i Stockholm och prövar ansökningar om bidrag för bostadsanpassning.[2]

RitningsarkivetRedigera

 
Stadsbyggnadskontoret

En stor del av arkivbeståndet utgörs av byggnadshandlingar från 1875 och framåt, men även handlingar från tiden dessförinnan kan finnas. Ritningar arkiveras även på Stockholms stadsarkiv de äldsta är från 1713, de nyaste från 1978. I regel finns arkitektritningar, konstruktionsritningar, ventilationsritningar samt vatten- och avloppsritningar, alltså det som kallas vanligen bygglovsritningar. Även ritningar för rivna byggnader är i många fall bevarade. I ritningsarkivet finns även detaljplaner. De handlingar som förvaras i arkivet sköts av Stadsbyggnadskontorets expedition, där allmänheten kan inse och ta kopior av dokumenten. Numera kan man få fram gällande detaljplaner och pågående planarbete på Stadsbyggnadskontorets webbsida. Sidan är öppen för allmänheten.

DirektörerRedigera

Stadsplanedirektören är chef för stadsbyggnadskontoret, från år 1955 kallas tjänsten stadsbyggnadsdirektör.[3][4]

Se ävenRedigera

Andra fackförvaltningar i StockholmRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Stockholms stad om Fackförvaltningar
  2. ^ Officiell webbplats - Stockholms stadsbyggnadskontor
  3. ^ Sidenbladh, Göran (1981). Planering för Stockholm 1923–1958. Monografier utgivna av Stockholms stad ; 22:V:3. Stockholm: Liber. ISBN 91-38-05335-7 Libris länk  (PDF 1 PDF 2)
  4. ^ Enligt uppgift från Stockholms Sadsbyggnadskontor kan den formella tidpunkten för ändringen ha varit 1973.
  5. ^ http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/hon-blir-stadsbyggnadsdirektor-i-stockholm/

KällorRedigera

  • Folder "Stadsbyggnadsnämndens arkiv" utgiven 2008-08-15.