Staafflagarna var populärbeteckningen på de ändringar i strafflagens kapitel 8, §§ 3 och 8 samt kapitel 10, §§ 13 och 14 som beslutades av 1906 års riksdag.

Ändringarna, som gjordes på förslag av Staaffska ministären, avsåg bland annat vissa lindringar i straffet för deltagare i upplopp. I och med beslutet höjdes straffmaximum vid offentlig uppmaning till grövre brott. Man gjorde också lagtexten tydligare så att den som i mer förtäckt form försökte förleda någon att begå brott, till exempel i form av lovprisande av brottslig gärning, skulle dömas på samma sätt som om uppmaningen varit mera direkt. Samma ändring vidtogs också om uppmaningar till ohörsamhet mot lag och laga myndighet.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.