Stör är en stång, vanligtvis av gran, som används istället för sågat virke för gärdsgårdar, hässjor eller liknande. En stör är vanligtvis 2 - 4 meter lång och mäter runt 8 till 13 centimeter i rotänden. Den har ofta använts till gärdsgårdar, varvid uttrycket hank och stör har uppkommit.

Hässja och humlestörar i Nedre Värnäs, Värmland 1928.

Störar används också för att odla humle.