För äppelsorten, se Stäringe (äpple)

Stäringe är ett säteri i Flens kommun, Södermanlands län. Stäringe ligger på en höjd mellan sjöarna Uren och Månsjön.

Stäringe på 1960-talet.

HistorikRedigera

 
Stäringe herrgård på Häradsekonomiska kartan från 1890-talet.
 
Salong med fransk tapet från husets byggtid visande Napoleons egyptiska fälttåg.

Stäringe har historiskt sett legat i Årdala socken och Villåttinge härad. Egendomen är känd från första hälften av 1300-talet, då den tillhörde riddaren Sigge MagnussonLagmansö (av Vinstorpaätten), men tycks inte ha varit bebyggd, utan lydde i 200 år under Lagmansö. Sedan första hälften av 1600-talet tillhörde Stäringe medlemmar av ätterna Tott, Bååt, Posse, Sparre och Ribbing. 1619 omtalas Stäringe som säteri med många underlydande hemman och Brita Bååts efterkommande ägde säteriet ända fram till 1692.

Egendomen såldes 1828 till friherre Axel Theodor Adelswärd. Han lät uppföra nuvarande corps de logi och förbättrade samt utökade gårdens odlingar så att Stäringe blev en av de mest framstående inom länet. Genom en 560 meter lång kanal mellan Uren och Månsjön fick man vattenkraft som drev ett litet kraftverk för elektrisk belysning och drift. Egendomen stannade i Adelswärds släkt till 1918, därefter gick gården genom flera händer tills den förvärvades 1929 av Kjell Francke.

Från 1946 ägdes Stäringe av sonen Robert Francke (1923–2006). Under hans ledning utvecklades gården till ett mönsterjordbruk med storskalig mjölproduktion, i samarbete med Alfa-Laval. På 1960-talet omfattade Stäringes marker 200 hektar öppen jord och 1 100 hektar skog. Magnus Ericsson blev ny ägare till Stäringe 2010. På gården bedrivs i dag storskalig uppfödning av nötkreatur.

ByggnaderRedigera

Den nuvarande huvudbyggnaden i empirstil med fristående flyglar av var färdigställd 1839. Den uppfördes på 1830-talet för kammarherren friherre Axel Theodor Adelswärd efter ritningar av arkitekt Axel Nyström. De både flyglarna är av trä och går möjligen tillbaka till 1600-talet. De ombyggdes i nyklassicistisk stil av Nyström som även stod för den arkitektoniska utformningen av gårdens orangeri.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera