Spridning kan avse:

  • Spridning (fysik) – interaktion av vågor eller partiklar med materia
  • Spridningsmått - ett sammanfattande mått på utspridningen av observerade data
  • Smittspridning – överföring av smitt
  • Spridningszon – en plattektonisk gräns där två tektoniska plattor förflyttar sig ifrån varandra

Se ävenRedigera