Spontan emission är en fysikalisk process där en atom, molekyl eller atomkärna går från en högre energinivå till en lägre, vilket medför att en foton sänds ut.

Energischema av spontan emission

Fotonens energi motsvarar skillnaden i energi mellan den högre och lägre energinivån.

där är den ursprungliga, höga, energinivån, , den senare, lägre, energinivån, h är Plancks konstant och ν frekvensen hos ljuset.

Inom kvantelektrodynamik kan man betrakta spontan emission som stimulerad emission orsakad av vakuumfluktuationer.

KällorRedigera

  • Principles of Lasers, Svelto, O. 1998. New York: Plenum Press