Spira (rigg)

Rundhult för att spänna ut segel

Spira, eller spirbom, är en stång, ett slags rundhult, som spänner ut ett segel i riggen på en segelbåt, till exempel ett försegel som en spinnaker eller en genua.

Spinnaker på en kappseglingsbåt, utspänd med en spinnakerbom mellan masten och spinnakerns lovartshorn

Källor

redigera