Speltidning kan en tidskrift kallas som är inriktad på olika slag av spel och vadslagning. En typ som har blivit vanligare de senaste åren är datorspelstidningarna.