Spegelvänd skrift är text som skrivs i motsatt riktning mot vad som förväntas i ett skriftspråk. Ibland används detta som en ytterst primitiv form av chiffer. I detta syfte har den spegelvända skriften använts av exempelvis Leonardo da Vinci.

"AMBULANCE" skrivet spegelvänt på en ambulans i London.

Ett vanligt användningsområde är uppmärkning av ambulanser, där ordet "ambulans" skrivs med stora, spegelvända bokstäver på ambulansens front för att texten ska vara läsbar via framförvarande bilars backspeglar.