Bokkällor

Sök efter bokkällor

Du klickade på ett ISBN-nummer som identifierar en bok. Nedan följer en lista med länkar till bibliotek. Länkarna leder direkt till bokens sida, förutsatt att boken finns i registret. Om du inte hittar boken du letar efter, tänk på att boken även kan förekomma i andra upplagor med samma innehåll men annat ISBN.

Om du i stället klickade på ett ISSN-nummer (för en tidskrift) kan du också komma hit. Flera bibliotekskataloger fungerar likadant för ISSN som för ISBN, däribland svenska Libris.

Bibliotek

Bibliotek i Sverige

Notera att det idag (2016) inte finns någon publik söktjänst som samlar t ex alla kommunala bibliotek i Sverige.

Bibliotek i Finland

Internationella databaser