En sparre, även chevron, är en heraldisk häroldsbild som består av ett uppochnedvänt V. En sparre vars spets inte når övre sköldkanten är sänkt, och en uppochnedvänd sparre är störtad eller nedvänd som är fallet med Lars Anundsson (två nedvända sparrar) från ett dokument 1409 och den nedan nämnda Sune Håkansson.[1]. En sparre vars spets och ben inte når sköldkanten kallas för svävande sparre.

Sparre.

Åtminstone två svenska ätter, Körning och Silfversparre för i vapnet en balk, belagd med två eller tre sparrar.

Sparrar finns bland annat i Sparresläkternas vapen och i Krokoms kommunvapen.

Bilder redigera

Referenser redigera