En spärrlinje består av fysiska spärrar uppställda i linjeformation. Spärrlinjer förekommer bland annat i Stockholms kollektivtrafik vid in- och utgångarna till pendeltågs- och tunnelbanestationerna. Nästan alla dessa spärrlinjer är idag slutna. Syftet är då att hindra folk från att planka.

Spärrlinje vid Odenplan.

Vissa spärrlinjer saknar dock fysiska spärrar, utan har endast skyltar/markeringar där det framgår att man måste lösa biljett för att korsa spärrlinjen.

Väg med enkel spärrlinje
Väg med dubbel spärrlinje

Spärrlinje är även en benämning på heldragna mittlinjer i vägar. Spärrlinjen kan vara enkel eller dubbel. Det första fallet innebär en heldragen linje. Det andra innebär två parallella heldragna linjer. Ensamma spärrlinjer får aldrig passeras med fordonet. När en mittlinje eller varningslinje löper längs spärrlinjen är det dock tillåtet för fordon i den ena körriktningen. Läs vidare i artikeln vägmarkeringar.