Sov du lilla är en psalm med text skriven av Hans Anker Jørgensen från 1981 och redigerad 1982. Musik komponerad 1988 av Merete Wendler. Texten översattes till svenska 1987 av Lars Åke Lundberg och redigerad 1993.

Text och melodi är upphovsrättsligt skyddade.

Publicerad iRedigera