Öppna huvudmenyn
Sofiakällan vid sekelskiftet 1900.

Hälsan, brunnsinrättning i Helsingborg strax nordöst om stadens absoluta centrum i Öresundsparken.

Känd sedan sekler tillbaka, blev denna svaga järnkälla brunnsinrättning i början av 1800-talet och fick 1807 namnet Hälsan av drottning Fredrika, då hon tillsammans med kung Gustav IV Adolf vistades i Helsingborg under sommaren.

Hälsan ökad betydelse som brunnsort genom den 1890 i närheten av den gamla källan genom borrning till 83 meter djup funna saliniska Sofiakällan, vars vatten enligt analys av professor Mörner innehåller på 10 000 gram 127,69 gram natriumklorid (koksalt), 3,605 gram magnesiumklorid, 8,43 gram kalciumklorid, 0,242 gram magnesiumklorid, 0,0588 gram järnkarbonat o.s.v., tillsammans omkring 142 gram fasta ämnen. Till sin sammansättning liknar vattnet mest Elisabethquelle vid Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz och genom sin övervägande halt av klorider även vatten från källorna vid Bad Homburg, Hessen och Bad Kissingen, Bayern.

Hälsan med i öster och väster angränsande områden köptes 1890 av staden. Jämte dessa källor finns i Hälsan två järnkällor. Hälsobrunnen organiserades 1908, och vid densamma tjänstgjorde två brunnsläkare. År 1909 inrättade hälsobrunnen ett kallbadhus vid Pålsjö (Pålsjöbaden).

KällorRedigera