Societet är ett något ålderdomligt namn på den högsta samhällsklassen, använt bland annat i sammansättningar som "societetsdam" och "småstadssocietet" samt en beteckning för de genom börd, rang och rikedom framstående sällskapskretsarna i en ort.

Ordet kan ibland även (föråldrat) betyda förening eller vetenskapligt, vittert samfund eller sällskap. I äldre tid användes ordet för bolag eller sammanslutning för handels- eller industriföretag, exempelvis i namnet på den svenska föreningen Apotekarsocieteten och Kirurgiska societeten.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera