Smedsäng är en liten by vid Ålboån i Hedesunda socken, Gävle kommun. Vid Smedsäng hade Ålbo by sin kvarn och sin enbladiga såg som drevs med vattenkraft från Ålboån. Stig Andersson, Ålbo tror att vattenkraften i Ålboån utnyttjats åtminstone från 1600-talet. Källa: Sågverk i Hedesunda, 1974, av Anders Käller med uppgifter från Stig Andersson, Ålbo.

Brukspatronerna på Gysinge körde nöjesturer hit med sina hästskjutsar och vände här. På senare tid fanns en hållplats här vid Smedsängs station vid Sala-Gysinge-Gävle järnväg.