Small circle.svg
Småcirkel av en sfär.

En småcirkel av en sfär är en cirkel bildad av skärningen mellan en sfär och ett plan som inte skär i sfärens medelpunkt.

Småcirklar har alltid mindre diameter än sfären. De har därför alltid mindre diameter än storcirklar på sfären. Det innebär att de har större krökning än storcirklarna. Ett segment från en småcirkel representerar inte den kortaste vägen på en sfäryta.