Sluten krets inom elektrotekniken är en elektronisk krets som det flödar ström igenom. Den är alltså inte bruten någonstans.

Schema för en sluten (ovan) och en öppen (nedan) krets. Skillnaden mellan de två kretsarna är om strömbrytaren S är på- eller avslagen.

Källor Redigera


En sluten krets betyder att strömmen inte är bruten någonstans tex. En lampa är en sluten krets så länge den är tänd och sitter i eluttaget.