Slussterrassen i september 1965.

Slussterrassen är en bilfri plats på Slussen i Stockholm. Platsen eller torget fick sitt namn 1935.[1]

Slussterrassen (ibland även kallad Slussenterrassen) ligger på Slussens norra del, mellan Blå bodarna och slussbassängen för Karl Johanslussen. Norr om slussbassängen ansluter Karl Johans torg. Från terrassen kan man se ner i slussanläggningen och följa slussningen av båtar. Slussterrassen består av ett obebyggt torg med räcken, som tidigare hade bänkar och planteringslådor. Markbeläggning består av sågade granithällar.

ReferenserRedigera

  1. ^ Stahre, Nils-Gustaf; Fogelström, Per Anders (1986). Stockholms gatunamn: innerstaden. Monografier utgivna av Stockholms stad (återtryck av del av 1:a upplagan). Stockholm: Liber/Allmänna förlaget. sid. 231. Libris länk. ISBN 91-38-90777-1