Slottsrätt var i äldre tid en domstol som hade till uppgift att rannsaka och döma över alla de excesser, som förövades av slottsbetjänter - utom hov- och militärstaten - på de kungliga slotten eller inom dess jurisdiktioner.

Den första slottsrätten inrättades 1681 i Stockholm, och genom kunglig förordning av 23 juni 1696 bestämdes, att på samtliga kungliga slott i riket skulle finnas en slottsrätt, där länets landshövding skulle föra presidium och ha sex bisittare.

Slottsrätterna avskaffades genom förordningen av 19 december 1844 angående upphörande av vissa särskilda domstolar.

Se även redigera

Källor redigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Slottsrätt, 1904–1926.