Slogan är ett uttryck som avser att göra reklam för något; till exempel ett företag, en produkt, ett land, en stad, en region, en värdering, ett politiskt parti eller en politisk person. Sloganer används således för att försöka sälja eller sälja in något, en idé, en värdering, en produkt eller ett företagsnamn. Längden på en slogan är vanligtvis 2-7 ord, även om längre i enstaka fall förekommer.

Ordet "slogan" kommer från skotsk-gaeliskans sluagh-ghairm (härskri) och avsåg ursprungligen de skotska högländarnas fältrop eller samlingsrop för en klans krigare.

Typer av sloganerRedigera

Se ävenRedigera

Motton, valspråk, payoff och slagord har viss likhet med slogan och i många fall kan formuleringar bära flera benämningar. Se även paroll.

KällorRedigera