Slesvigsk hjaelpeforening, grundades i juni 1844 i Köpenhamn av det nationalliberala partiets ledande män på uppmaning av den bland bönderna i Nordschleswig bildade Slesvigske forening "som bestående länk och bindeled mellan de danske söder och norr om Kongeaa", och upphörde efter schleswig-holsteinska kriget 18481850.

KällorRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Slesvigsk hjælpeforening, 1904–1926.