Slaget vid Sparrsätra utkämpades år 1247 nära Sparrsätra kyrka utanför Enköping.

Slaget vid Sparrsätra
Del av Folkungarnas opposition mot Bjälboättens maktcentralisering
Holmger Knutsson.jpg
Detalj av tronpretendenten Holmger Knutssons (född cirka 1210, halshuggen 1248) gravtäcke från Sko kloster. Föremålet skänktes till svenska staten år 1703, och finns sedan 1914 i Textilkammaren, Statens historiska museum
Ägde rum 1247
Plats Nära Sparrsätra kyrka, Sparrsätra utanför Enköping
Resultat Folkungarna förlorade och därmed krossades motståndet mot kungligt centralstyre och skatter
Stridande
Folkungarna Svenske kungen Erik den läspe och halte
Befälhavare och ledare
Tronpretendenten Holmger Knutsson Birger jarl

Fältslaget blev kulmen på folkungarnas andra uppror mot Erik den läspe och halte.

Folkungarna leddes av tronpretendenten Holmger Knutsson, son till kung Knut Holmgersson. Folkungarna förlorade och därmed krossades motståndet mot kungligt centralstyre och skatter. I Skänningeannalerna från omkring år 1290 heter det under år 1247: "Detta år förlorade Upplands allmoge vid Sparrsäter segern och sin frihet, och man pålade dem spannskatt, skeppsvist och flera bördor". Dock är det oklart om kungamakten verkligen lyckades ta ut dessa skatter.

Enligt Erikskrönikan flydde Holmger till Gästrikland men blev tillfångatagen och halshöggs därefter år 1248. Hans nära förbundne Filip Larsson tvingades gå i landsflykt.

Erikskrönikan, författad på 1320-talet, berättar så här:

Folkunge samnade sig ock då och ville konungenom annan tid bestå
Erik konunge lyckades då bätter
och vann då seger i Sparsäther
Folkunga flydde och han tappat
Den blev döder som var skapat
Till Gästringa land flydde Holmger då
Där låt konung Erik han få
och låt sedan hugga honom huvudet av
och låt honom följa vänliga till grav
– Erikskrönikan

Hembygdsforskare i Västergötland vill i stället placera slaget där.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Mats Adolfsson. När borgarna brann - svenska uppror (2007)