Slaget vid Jüterbog var ett slag under trettioåriga kriget och ägde rum 23 november 1644 vid Jüterbog, ca 50 km söder om Berlin.

Slaget vid Jüterbog
Del av Trettioåriga kriget
Schwedisches und kaiserliches Lager bei Bernburg 1644.png
De tyska och svenska ställningarna i slaget vid Jüterbog.
Ägde rum 23 november 1644
Plats Jüterbog, ca 50 km s. om Berlin, Tyskland
Resultat Svensk seger
Stridande
Sverige Sverige Tysk-romerska riket Tysk-romerska riket
Befälhavare och ledare
Sverige Lennart Torstenson Tysk-romerska riket Matthias Gallas
Styrka
16 000 man 15 000 man
Förluster
över 3 800 döda
3 500 hästar tillfångatagna

Lennart Torstensson upphann här med sitt kavalleri resterna av den kejserliga armén som över Magdeburg lyckats undkomma inneslutningen vid Bernburg och upprev den så gott som fullständigt. Striden vid Jüterbog kom att bilda upptakten till Torstensons operationer under hösten 1644, varvid den av Matthias Gallas anförda kejserliga armén nästan helt tillintetgjordes.[1]

NoterRedigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1933). Svensk uppslagsbok. Bd 14. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 766-67