Slätthögs kyrka

kyrkobyggnad i Alvesta kommun

Slätthögs kyrka är en kyrkobyggnad i Slätthög i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Slätthögs församling och ligger 15 km norr om Alvesta.

Slätthögs kyrka
Kyrka
Land Sverige Sverige
Län Kronoberg
Ort Slätthög
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Växjö stift
Församling Slätthögs församling
Koordinater 57°1′14″N 14°30′45″Ö / 57.02056°N 14.51250°Ö / 57.02056; 14.51250
Invigd 1855
Interiör
Interiör
Interiör
Webbplats: Moheda pastorat

Kyrkobyggnaden Redigera

Tidigare fanns här en medeltida stenkyrka. Den ersattes 18411842 av en nyklassicistisk kyrka efter ritningar av Samuel Enander. Invigningen kom emellertid att dröja till 1855 och förrättades av biskop Christopher Isac Heurlin.

Kyrkan som är uppförd i sten , vitkalkad och spritputsad består av ett rektangulärt långhus med avrundade hörn i kordelen. Bakom koret i öster är sakristian belägen. Tornbyggnaden i väster är försett med en sluten lanternin med tornur.

Kyrkorummet är av salkyrkotyp med tunnvalvstak. I koret fanns ursprungligen en altarpredikstol. Korväggen och kortaket var dekorerat med målningar. Vid 1955 års renovering som utfördes efter förslag av arkitekt B. J. Jörgensen avlägsnades målningarna bortsett från dekoren i kortaket som behölls. Motivet utgörs av en triangel med Guds öga omgivet av en strålsol och moln. Altarpredikstolen flyttades från koret till kyrkorummets norra vägg. I dess ställe uppsattes den gamla kyrkans altaruppsats.

Inventarier Redigera

Bildgalleri Redigera

Orglar Redigera

 
Orgeln med 1846 års fasad
 • 17741776: Lars Wahlberg påbörjar tillsammans med Anders Wollander sannolikt byggandet av läktarorgel i Växjö domkyrka under 1774. Emellertid avlider han den 31 december 1776 innan orgeln ännu är klar. Eftersom hans gesäll och kompanjon Anders Wollander saknar behörighet att arbeta som självständig orgelbyggare, måste man finna en annan ansvarig orgelbyggare. Det blir Olof Schwan i Stockholm.
 • 17761779: Olof Schwan besiktigar orgeln den 19 mars 1776 och påpekar att struktur, väderlådor och allt vad Wahlberg gjort är utan anmärkning, men att väl en eller annan stämma ”efter en nyare antagen metod” kan förbättras något. Han lovar lämna anbud och ta Wollander i sin tjänst.
 • 1779: Den 8–10 juli avsynas orgeln av domkyrkoorganisten i Linköping, hovsekreteraren Johan Miklin. Ljudande fasad. Tonhöjd: kammarton. Temperatur: "den nu för tiden åstundande likasvävande".

Ursprunglig disposition:

Manual C-d³ Öververk C-d³ Pedal C-d¹
Qvintadena 16′ Gedackt 8′ Untersatz 16′
Principal 8’ (fasad) Qvintadena 8′ Principal 8′ (fasad)
Flagfleut 8’ Principal 4′ (fasad) Gedackt 8′
Viola di Gamba 8′ Kortfleut 4′ Qvinta 6’ (eg. 5 1/3)
Octava 4′ Qvinta 3′ (eg. 2 2/3’) Octava 4’
Spetsfleut 4′ Octava 2’ Qvinta 3’ (eg. 2 2/3’)
Flûte traversière 4’ Scharff III chor Blockfleut 1’
Rohrfleut 4’ Trompette 8’ Scharff III chor
Octava 2′ Trompette 4’, B Basun 16’
Scharff III chor Vox humana 8’, D Trompette 8’
Trompette 16′ Tremulant Trompette 4’
Trompette 8′
Spärrventil Spärrventil Spärrventil
 • 1826: Renovering av hovrättskommissarie och orgelbyggare Johan Peter Åberg, Vassmolösa, som byter öververkets Scharff III mot en Fugara 8′.
 • 1863: Ombyggnad av orgelbyggare Frans Andersson, Stockholm. I manualen byts Flagfleut 8′ och Flûte traversière 4′ ut mot Flûte harmonique 8′ och Qvinta 3′, som hämtas från öververket. I öververket tas Qvintadena 8′, Qvinta 3′, Trumpet 4′ B och Vox humana 8′ D bort. I stället insättes Principal 8′, Flûte traversière 4′ (från manualen) och Fagott 8′. I pedalen tas Qvinta 6′, Qvinta 3′, Blockfleut 1′ och Scharff III bort. I stället insätts Qvinta 12′ och Täckflöjt 4′, den senare troligen gjord av öververkets Qvintadena 8′.
 • 1887: Orgelverket flyttas till Slätthögs kyrka, där det sätts upp bakom en befintlig fasad från en tidigare orgel byggd 1846 av orgelbyggare Johan Liljegren, Flo. Wahlbergsfasaden med tillhörande principalpipor lämnas kvar i Växjö. I stället kompletteras orgeln sannolikt med ny Principal 8′ både i manualen och pedalen. I fasaden låter man dock piporna vara stumma. Pedalverket sätts upp bakom orgelhuset.
 • 1912: Orgelbyggare Emil Wirell, Växjö, byter ut 1863 års Fagott 8′ mot en Euphon 8′.
 • 1937 gör Nils Hammarberg, Göteborg, en genomgripande ombyggnad: Traktur och registratur pneumatiseras, nytt fristående spelbord med utökat klaviaturomfång monteras, öververket innesluts i crescendoskåp, flöjtstämmorna omdisponeras och omintoneras (sänkning av uppskärningarna genom ilödning av överlabierna) och nytt bälgverk inrättas.
 • 1968: Orgelbyggare Johannes Künkel, Stångby, förser orgeln med mekanisk traktur och sätter in ett nytt spelbord i fasaden.
 • 1972 ersätter Künkel insektsangripna kopfer och stövlar i Basun 16′ med nya av mahogny.

Nuvarande disposition:

Manual C-g³ Öververk C-g³ Pedal C- f¹ Koppel
Borduna 16′ Principal 8′ (1863) Subbas 16′ I/P
Principal 8′ (1887) Gedakt 8′ Oktava 8′ (1937) II/P
Flûte Harmonik 8′ (1863) Salicional 8′ (1826) Gedakt 8′ II/I
Kvintadena 8′ (1937) Flûte Oktaviante 4′ (sannolikt fr. Fugara 8′) Oktava 4′
Gamba 8′ Täcktflöjt 4′ (f.d. Fugara 8′) Täckflöjt 4′ (ev. från Qvintadena 8′)
Oktava 4′ Flöjt 2′ (f.d. Octava 2′) Nachthorn 2′ (1937)
Spetsflöjt 4′ Sesquialtera II fack, 2 2/3′ + 1 3/5′ (1937) Basun 16′
Kvinta 3′ (eg. 2 2/3′) Euphon 8′ (1912)
Oktava 2′ Tremulant
Scharff III fack, 1′ + 2/3′ + ½′
Mixtur IV fack, 1 1/3′ + 1′ + 2/3′ + ½′ (1937) Crescendosvällare (1937)
Trumpet 8′ (1937) Campana
 • Orgeln har fria kombinationer.

Kororgel Redigera

Manual Pedal Koppel
Gedackt 8’ Subbas 16’ Man/Ped.
Rörflöjt 4’ Gedackt 8’
Svegel 2’
Quint 1 13
Sivflöjt 1'

Referenser Redigera

Externa länkar och källor Redigera

Litteratur och källor Redigera