Skytteanska priset, som med sina 500 000 kronor i pris är ett av de största och mest prestigefyllda inom statsvetenskapen i världen, instiftades 1994 av Skytteanska stiftelsen att årligen delas ut till den forskare som enligt stiftelsens mening lämnat det viktigaste bidraget till den statsvetenskapliga forskningen.

Skytteanska priset
UtdelareSkytteanska stiftelsen
Pris500 000 svenska kronor
PlatsUppsala
LandSverige Sverige
Första utdelning1995
Jane Mansbridge, pristagare 2018

Prispengarna kommer från den donation till en professur i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet, som riksrådet Johan Skytte gjorde år 1622 och som brukar betraktas som världens äldsta, alltjämt bevarade professur i statsvetenskap.

Efter en internationell nominering, varje år senast den 30 november, utarbetas ett förslag av priskommittén med professor skytteanus som ordförande ex officio. Övriga ledamöter i kommittén är för närvarande Sören Holmberg, Göteborg, Daniel Tarschys, Stockholm och Alfio Mastropaolo, Turin, Italien. Priset delas ut vid en högtidlig ceremoni i Uppsala lördagen närmast den 1 oktober, dagen för Johan Skyttes donationsbrev, i allmänhet i närvaro av utbildningsministern, ärkebiskopen, landshövdingen i Uppsala län, Uppsala universitets rektor, landets professorer i statsvetenskap och anställda vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala.

Pristagare redigera

Externa länkar redigera

Referenser redigera