Skyddsvärnet är en ideell förening i Sverige med syfte är att bedriva verksamhet som syftar till social rehabilitering och habilitering och den bärande principen är hjälp till självhjälp. Man bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter i Mälardalsregionen, främst personer från socialtjänsten och Kriminalvården. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Skyddsvärnet konstituerades den 9 maj 1910 i Stockholm och blev 1913 en självständigt verksam förening, som i samarbete med andra institutioner eller sammanslutningar i likartat syfte och intresserade privatpersoner ursprungligen såg som sin uppgift att "verka för främjande av det allmänna och enskilda räddningsarbetet bland frigivna fångar, villkorligt dömda, lösdrivare, alkoholister, prostituerade och i liknande avseenden hjälpbehövande". Initiativ till samfundets bildande togs först och främst av Allmänna svenska prästföreningen och Svenska fattigvårdsförbundet, under vilken senare organisation Skyddsvärnet av vissa praktiska skäl till en början ställdes som filial.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera