Torg

planerad öppen plats i en tätort
(Omdirigerad från Skvär)

Ett torg är en planerad öppen plats i en tätort, som är en del av det offentliga rummet.

Alexanderplatz i Berlin är ett stort torg.
För webbportalen, se Torget.se. För Torget i Norge, se Torget, Hurdals kommun. För Torget i Småland, se Torget (stad).

Torg har funnits så länge det funnits samhällen. De har framför allt använts som marknadsplatser men också för ceremonier och offentliga evenemang.

Vissa torg har haft den rent estetiska rollen att framhäva någon byggnad som ligger på eller vid torget. Torget erbjuder den "luft" i bebyggelsen som behövs för att kompensera den täthet som uppstår när bebyggelsen är kompakt. Planteringar för blommor, buskar och träd ingår som naturliga inslag i torgmiljön och kompletteras ofta med offentlig konst. När sittmöjligheter ordnas ger torget möjligheter att bli en naturlig mötesplats.

Torget kan vara belagt med bland annat natursten, gatsten eller asfalt och tillhör det offentliga uterummet likaväl som parker.

Ett torg har oftast ett namn som innehåller ordet torg, men liknande platser kan också sluta på efterlederna -plan eller -platsen (exempelvis Karlaplan i Stockholm och Götaplatsen i Göteborg). Det finns dock vissa skillnader mellan dessa begrepp. Ett torg är oftast en rektangulär plats och är delvis avstängt för fordonstrafik, medan "-planer" och "-platser" kan ha rundare form och vara planerade efter fordonstrafiken. En skvär (av engelska square) är i Ryssland och Finland namnet på ett mindre torg, vanligen runt en staty.

Urval av stora torgRedigera

Lista över italienska torg (piazzor)Redigera

Lista över svenska torgRedigera