Skriftlärd betecknar en skrivare av dokument. I Nya Testamentet beskrivs de som religiösa ledare som kan ge besked i skrifttolkningsfrågor.