"Rex Scricfinorum" (skridfinnarnas konung) på Olaus Magnus Carta Marina 1539.
Samisk skidstav (ur Svenska Familj-Journalen).

Skridfinnar eller egentligen skrithiphinoi anses vara en historisk beteckning på samerna.[1] Ordet uttolkas som "skidande finnar" (i den gamla betydelsen, där finne var namnet på vad vi idag kallar samer).[2] Det finns belägg för samiska skidor från 2000 f Kr och framåt.[3] Ordet förekommer först hos Prokopios på 500-talet och därefter hos Paulus Diaconus omkring år 780. Därefter skriver Adam av Bremen på 1000-talet om Scritofinni och Saxo Grammaticus på 1200-talet om Scritfinni.[4] Adam av Bremen uppger att "norrut i gränslandet mellan sveoner och nordmän bor skridfinnarna, som påstås löpa fortare än vilda djur.[1] Även den svenske prästen Olaus Magnus ger i sitt verk Historia de gentibus septentrionalibus från 1555 stöd för denna etymologi:

"Skrickfinnarna hafva fått sitt namn af » hoppa » [skricka], ty de hafva för vana att under hoppande rörelser med särskilda konstgrepp jaga vilda djur, i det de begagna sig af redskap af trä, framtill inböjda liksom en båge."[5]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] Frängsmyr Tore, red (1996). Norrländsk uppslagsbok: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Bd 4, [Regio-Övre]. Umeå: Norrlands univ.-förl. sid. 136. Libris länk. ISBN 91-972484-2-8 
  2. ^ Svenska Akademiens ordbok: Finne (Tryckår 1924)
  3. ^ R. Bosi, The Lapps (1960) pp. 44-47
  4. ^ Fjellström, Phebe (1986). Samernas samhälle i tradition och nutid: [Lappish society in tradition and the present day] (2. uppl.). Stockholm: Norstedt. Libris länk. ISBN 91-1-863632-2 
  5. ^ Magnus, Olaus (1555). Historia om de nordiska folken. sid. 18