Skotska kan avse:

  • Skotska – en kvinna från Skottland
  • Lågskotska (Scots) – ett västgermanskt språk talat i Skottland och i Ulster
  • Skotsk gaeliska – det keltiska språk som talas i Skottland, främst i höglandet och på Hebriderna
  • Skotsk engelska – en dialektgrupp av engelska, som talas av skottar och andra med härkomst från Skottland
För andra betydelser, se Skotsk.