Öppna huvudmenyn

Skoptofili (av grekiska skopéa, ’se’ eller ’betrakta’) är en term för förhållandet när en person finner sexuell tillfredsställelse genom att se och då främst att betrakta sexuella handlingar utförda av andra personer, eller tillsammans med någon exempelvis i en spegel, eller genom att betrakta en annan persons nakna kropp och könsdelar.

Termen används främst när det man tittar på är en filmisk eller fotografisk avbildning men även när man helt öppet åser sexuella handlingar eller nakenhet utan att behöva gömma sig, exempelvis vid striptease.

Fenomenet som termen avser är annars nära besläktat med voyeurism som kan ses som en specifik form av skoptofili där själva smygtittandet är en viktig del i den sexuella njutningen.

En skoptofil läggning är en förutsättning för att man ska uppskatta pornografi.

Begreppet används även i ett vidare sammanhang som inte alltid är kopplat till det parafila. Exempelvis används termer som det "skoptofila samhället" vilket är ett uttryck för det moderna samhället som till stora delar handlar om att konsumera bilder exempelvis genom TV, film, reklam eller skyltfönster.

Se ävenRedigera