En skogsväg är en mindre grusväg i skogen, som i allmänhet inte är tillräckligt bred för att två bilar ska kunna mötas.

Skogsväg.

En skogsväg brukar ofta utgöras av två hjulspår med en grässträng i mitten, och kan endera vara en gammal kärrväg, avsedd för trafik med hästdragna vagnar, eller vara en modern väg anlagd av ett skogsbolag för att underlätta för det mekaniserade skogsbrukets transporter.

KällhänvisningarRedigera