Skillinge säteri är en herrgård söder om Munka Ljungby i Ängelholms kommun. Gården omfattar ca 500 hektar.

Skillinge säteri år 2013.
Skillinge säteri från västra sidan år 1817. Från Fordna och närvarande Sverige Bild: Ulrik Thersner. Gravyr: Carl Fredrik Akrell.

HistoriaRedigera

Säteriet har anor från 1500-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden och flygeln uppfördes 1778-1780 i klassicistisk stil, förmodligen efter ritningar av Carl Henrik König, stadsarkitekt i Stockholm. Entrépartiet har kolonner som vore det ett grekiskt tempel.

Trädgården var omtalad på 1700-talet med sina avenbokshäckar och spegeldammar. Enligt Carl von Linné sprutade en fontän i en av dammarna upp till 33 alnars höjd. På 1780-talet utökades trädgården med en vidsträckt engelsk park.

1916 förvärvades Skillinge av Karl Lenonard Hansson. Skillinge ägs fortfarande av hans släktingar. Nuvarande ägare är Margareta Nordström.