Buster (serietidning)

svensk tidskrift
(Omdirigerad från Skid Solo)
För andra betydelser, se Buster.

Buster var en brittisk tecknad serie och serietidning, med separata skandinaviska avläggare. Både tidningen och den tecknade serien "Buster" var ursprungligen brittiska kreationer. Efter ett tag började de svenska versionerna emellertid leva sitt eget liv. Den svenska varianten gavs också ut i snarlikt utförande i Norge och Finland.

Brittiska "Buster" redigera

Buster var ursprungligen en serietidning utgiven av brittiska Fleetway/IPC med start 1960. Tidningen innehöll blandade sport-, äventyrs- och humorserier. Som symbol för tidningen skapade man en serie och seriefigur som också fick heta "Buster" (i början lanserad som Tuffa Viktors son, vilket syns på kepsen). Serien tecknades av Hugh McNeill.

Svenska "Buster" redigera

1967 utkom för första gången den svenska serietidningen Buster med inriktning på äventyrsserier. Ganska snart gick man över till att i första hand publicera sportserier. Material hämtades från den brittiska förlagan och andra Fleetway-titlar, men efter hand började man även ta in andra serier med betoning på sport, inte minst svenska originalserier som "Åshöjdens BK".

Andra uppskattade serier som publicerats i tidningen är "Roy of the Rovers", "Zip Nolan", "Benny Guldfot", "Greppet direkt", "Fotbollsfantasten", "Super-Mac", "Bullen", "Johnny Puma", "Skid Solo", den svenska hockeyserien "Kom igen, Stefan!" och den mer sentida svenska nykomlingen "Kishako, Sportreportern". Tidningen har periodvis varit en renodlad fotbollstidning, men var den sista tiden återigen en bred sport- och serietidning.

Under 2005 ändrades formatet till ett större magasinsformat, men detta kunde inte vända den negativa upplageutvecklingen och det sista numret blev nr 6/2005.

Huvudserien "Buster" importerades ursprungligen från den brittiska förlagan, men under 1970-talet började man med svensk licensproduktion av serien. Figurens utseende försvenskades av bland annat Björn Ihrstedt och Bo Majgren. Den svenska versionen har bland annat tecknats av Tibor Belay, Bertil Wilhelmsson och Nicolas Krizan och hade på senare år inte mycket gemensamt med sin brittiska tvillingbror.

Serier i Buster redigera

Serier som publicerats i den svenska Buster-tidningen inkluderar: