Skeppshypotek uppkommer genom att ägaren till ett skepp låter inteckna skeppet och sedan upplåter panträtt genom att överlämna inteckningen som pant till säkerhet för ett lån eller annan förbindelse.[1]

Långivaren (Borgenären) kan sedan om ägaren inte frivilligt betalar begära exekutiv auktion. Inteckningarna gäller i inbördes ordning efter den tidsföljd som de sökts.[2] Förmånsrätt gäller enligt förmånsrättslagen.[3] Borgenär har rätt att få betalning även om fordringen har preskriberats.[4]

Om ett pantbrev inte har överlämnats som pant för en fordran eller om pantbrevet inte behöver tas i anspråk för hela fordringen har ägaren rätt till ägarhypotek.[5]

Se ävenRedigera

NoterRedigera

  1. ^ https://lagen.nu/1994:1009#K3P2
  2. ^ https://lagen.nu/1994:1009#K3P12
  3. ^ https://lagen.nu/1994:1009#K3P15
  4. ^ https://lagen.nu/1994:1009#K3P5
  5. ^ https://lagen.nu/1994:1009#K3P11